Offisiel webside for Farsund og Lista Handelsstand

avis
fb
trunken
expert
nordea
rederiet

Aktiviteter

Fugletitting

OXEmf55QPk0X1bOlH96kCQ0UUsTfHTwurGPAszj_KDfA
Rødbrystspurv - første gang observert i Norge 10. august 2011. Foto: Vegard Bunes
For første gang er en rødbrystspurv registrert i Norge - på Lista.
Folk fra hele Sør-Norge inntar Lista for å se den lille rødbrystspurven.
Funnet er kun det femte av rødbrystspurv i Europa, og det første i Norge.
Normalt sett holder den til sør for Det kaspiske hav i Midtøsten.
Det rundt ett år gamle hunneksemplaret av fuglen er fortsatt på Sørlandet og er ikke spesielt folkesky.
De lar folk komme inntil 20-30 meter nær seg og 40-50 andre fugleeksperter og entusiaster fra rundt om i landet har allerede vært å sett på fuglen. Det ventes besøk fra utlandet i løpet av helgen.
Tret%C3%A5spett-%20Lista%20fyr%202%20okt%202007
Tretåspett
damsnipe%20(Tringa%20stagnatilis)
Damsnipe (Tringa stagnatilis)
gulbeinm%C3%A5ke%20(Larus%20michahellis)
Gulbeinmåke (Larus michahellis)
vipe
Vipe
Lista Fuglestasjon ble startet opp i 1990. Stasjonen driver standardisert ringmerking og daglige tellinger av trekkfugler ved Lista Fyr, der stasjonen har tilgang til egne lokaler. Fuglestasjonen er drevet som en forening og har egne medlemmer og eget styre, men er tilknyttet Norsk Ornitologisk Forening.

Fuglestasjonens formål er i hovedsak følgende:
- Belyse forekomst og utvikling av fuglebestandene.
- Innsamling av gode kvantitative data om fugletrekket over tid.

Primært er arbeidet som utføres ved stasjonen frivillig ulønnet arbeid, men stasjonen har i sesongene ultimo mars-primo juni og ultimo juli-primo november ofte tilsatt feltarbeidere som for en mindre godtgjøring bemanner stasjonen i lengre perioder.

Ønsker du å være med i arbeidet, overnatte eller besøke stasjonen, kontakt oss på telefon eller epost.

Tlf: 94 98 67 93
E-post: post@listafuglestasjon.no.

Har du mer generelle spørsmål eller ønsker info om stasjonen kan du også kontakte
Tor A. Olsen - E-post: to-audo@online.no
Jan Erik Røer - E-post: jer@kikkert.no

Stasjonens adresse er:
Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
www.listafuglestasjon.nofuglestasjon
Lista Fuglestasjon og Lista Fyr i fugleperspektiv