Innen en times kjøring fra Farsund kan du oppleve følgende attraksjoner:

Utsikten Golfpark

kvinesdal%20golfklubb
UTSIKTEN GOLFKLUBB ble kåret til Norges Golfperle i 2007. Naturen deler av sin friske stillhet langs store frodige greener og terrenglagte myke fairwayer. Enten du velger 18- eller 9-hullsbanen finner du utfordringer i det spektakulære og hvile i det vennlige. En ren meditasjon fra lynghei til trollskog og svimlende utsikt. – En golfopplevelse i stillhet. 
Tlf: 900 55 167
omt@utsiktengolf.no
www.utsiktengolfklubb.no

Sørlandsbadet

48

Lindesnes fyr

lindesnes%20fyr
Lindesnes fyrmuseum, et tusenårsted, et etatsmuseum, et turistmål, en attraksjon og opplevelse i ulikt vær og vind.
Norges første fyr ble tent på Lindesnes i 1656. På norges sydspiss finner du spor etter mer enn 350 års fyr- og sjøfartshistorie.
I dag er Lindesnes fyrstasjon stort sett bevart slik den ble etter ombygging og utvidelse i 1916. På den tida var det tre familier som bodde fast på fyret. Inne på fyrområdet finner du også fundamentet til det gamle kullblussfyret fra 1822. Hele fyrstasjonen er fredet. 
www.lindesnesfyr.no