trunken
expert
nordea
rederiet

Kaperdagene - historien bak

Det kommer stadig spørsmål om når de første Kaperdagene ble gjennomført. Svaret er i 1981 og historien bak, finner du i teksten her, hentet fra heftet "Farsund Handelsstands Forening 100 år" utgitt i 1990.
Kaperdagene%20historien

Kapernatt og Kapersjøslag i Farsund

Kaperspillet%20kanoner%202012%20HSH
Hvert år i juli er det Kapernatt med Kapersjøslag på Torvet og i havnebassenget i Farsund.

Dette tar utgangspunkt i krigen 1804-1814. Napoleonskrigen herjet, og engelskmennene hadde tatt med seg det meste av den dansk-norske flåten i København i 1807. Som et ledd i krigføringen oppfordret myndighetene kystbefolkningen til å utruste raske seilbåter som kaperfartøyer. Loshavn og Eikvåg ble rene Kaperreder.

I 2016 ble Kaperspillet gjort om til Kaperspillene. Farsund har lenge vært kjent som Kaperbyen, og i juli måned vil det være spekket med flotte opplevelser rundt Kaperdagene. Kapernatt med sjøslag, shanti sang, teaterstykket for barn "Ludolf og den forsvunne engelskmannen", med mer. 

12. november 1808 stevner det staselige handelsskipet «Waterman» ut fra London. Skipet har en besetning på ni. Kapteinen er Francis Watzon. Skipet fører en last som er verdt sin vekt i gull.

«Wiin, Brændewiin, Sukker og Manufactur Warer». Sammen med ni andre skip skal de sammen seile mot Gøteborg. Underveis kommer de ut for et skikkelig uvær med storm og høye bølger. Skipet kommer bort fra de andre i konvoien –og når været roer seg befinner de seg like utenfor Listalandet.

Her lurer andre farer enn vær og vind. Kaperkaptein Tønnes Jansen ligger klar til angrep med den nyutrustete kaperen «Veiviseren». Med sine kanoner og 16 lokalkjente menn om bord er det duket for tidenes sjøslag! Datoen er 8. desember 1808 og det er tidlig om morgenen.

Denne hendelsen gjenskapes i havnebassenget i Farsund, i det kvelden går over i sommernatten. Med soldater, kanoner og røyk blir man ført over 200 år tilbake i tiden.

Neste Kapernatt og Kapersjøslag var planlagt til tirsdag den 14. juli 2020, men dette er dessverre utsatt til 2021, på grunn av Corona-smitte situasjonen.
BIG-Kapernatt-forside

Kapertiden - hva er det ?

Kapertiden er årene mellom 1807 og 1814 og det var i Napoleonskrigens tid. Etter at engelsksmennene uventet hadde angrepet og tatt med seg det meste av den dansk-norske sjøkrigsflåten i København i september 1807, var det bare noen få krigsskip igjen i Danmark-Norge. Danskekongen erklærte krig mot England og dermed kom vi med i krigen på Napoleons side og vi fikk våre tidligere handelspartnere og venner, engelskmennene som fiender.

Vi hadde riktignok noen små kanonjoller og kanonsjalupper med marinemannskap ombord langs kysten, men det monnet lite mot den svære engelske krigsflåten. Som et ledd i krigføringen oppfordret mydighetene kystbefolkningen til å utruste losbåter og rasktseilende fiskebåter til kaperfartøyer. Disse fikk utstedt kaperbrev fra myndighetene og dermed kunne man lovlig kapre fiendlige fartøy. På Lista og i Farsund var det mange som deltok og Loshavn og Eikvåg ble rene kapertreder. Skip som førte last, som kunne komme fienden tilgode ble tatt. Og ved priseretten ble de dømt "som gode lovlige priser". De ble solgt, og pengene ble delt mellom kaperrederne og mannskapet, samt en liten avgift til staten. Som igjen førte til velstand blant kaperne, noe vi fortsatt kan se på enkelte hus, for eksempel i Loshavn.

Krigen sluttet med at Norge ble et selvstendig rike, med egen grunnlov den 17.mai 1814, så vi kan med full rett si at våre forfedre deltok i frigjøringen av Norge.

Kilde: Arthur Danielsen Sr.
Kaperspillet%20Pr%C3%B8ven%202012%20HSH
Kaperfartøyet Veiviseren (alias Prøven, under Kaperspillet)

Kaperprisvinnere i Farsund

Kaperprisen deles hvert år ut under Kaperdagene av Farsund og Lista Handelsstand.  De første årene gikk prisen tradisjonelt til krigsseilerne, som seilte ute under andre verdenskrig.

Etter årtusen-skiftet har prisen blitt delt ut til personer som har satt Farsund på kartet og gjort noe spesiellt for byen og distriktet.

Kaperprisen er tildelt som følger:
1987:  Young Samuelsen
1988:  Fern Sunde
1989:  Synnøve Tobiassen
1990:  Reymert Pedersen
1991:  Alf Andreassen
1992:  Gilseth Bernhard Sjeime
1993:  Sverre Holmesland
1994:  Erling Nakkestad
1995:  Knut Brønn
1996:  Tønnes K. Tønnessen
1997:  Arthur Danielsen
1998:  Theodor Jakobsen
1999:  Einar Salvesen
2000:  De gjenlevende krigsseilerne:
Emanuel Abrahamsen, Ruth Andreassen, Rudolf Aronsen, Erling Berntzen, Selmer Berntsen, Bernhard Brekne, Sigurd Alfred Carlsen, Thor Carlsen, Edvard Edvardsen, Petter Fredriksen, Sigvald Havaas, Hans Hansen, Helge Hansen, Gunvald Hoveland, Ole Jensen, Ingeborg Johannessen, Andreas Laundal, Sverre Midthassel, Norman Midthassel, Andreas Nilsen,
Leif Nielsen, Jonas Omland, Kåre Reisvold, Kaspar Skjerve, Arnold Stålesen, Asbjørn Sørensen og Syvert Vindheim.
2001:  Torrey Skeibrok
2002:  Harald Langemyr
2003:  Bryan D. Breidenthal
2004:  Elin Salvesen
2005:  Paul Heskestad
2006:  Helene Evanger
2007:  Terje Skjoldal
2008:  Ole Gunnar Selvaag
2009:  Siv Ringdal
2010:  Roger Cockroft
2011:  Arne Marthinsen
2012:  Tor Steinar Fromreide
2013:  Christina Lyngsvåg Breisnes
2014:  Hans Kristian Eilertsen
2015:  Åshild Vere Jacobsen
2016: "Kapergjengen" i Farsund
2017:  Kari Ritter Eriksen
2018:  Borhaug Musikkorps
2019:  Foreningen Søre Katland Fyr