trunken
expert
nordea
rederiet

Kontakt oss

2-logos
Farsund og Lista Handelsstand
Postboks 56
4551 Farsund

Svein Olav Pedersen
Sekretær
Mobil: 90 10 11 90
flhf@online.no
 


 

Om Farsund og Lista Handelsstand FLH


Farsund og Lista Handelsstand er en frittstående og selvstendig handelsforening og åpen for medlemskap av samtlige handlende og næringsdrivende i Farsund kommune.
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og stimulere utviklingen av næringslivet i Farsund kommune.

Ved å stå samlet i en forening, oppnår handelsnæringen større gjennomslagskraft i saker som vedrører enkelte eller samtlige av medlemmene samt i kommunen for øvrig. Medlemmene kan fremme ideer og forslag gjennom foreningen og bidra til utviklingen av handels-virksomheten.

Vår forening ble stiftet som Farsund Handelsstands Forening den 17.oktober 1890. I 1965 ble Lista Handelsstands Forening etablert. 1.januar 1991 samlet de to foreningene seg i et felleskap, under navnet Farsund og Lista Handelsstandsforening, som senere er forenklet til Farsund og Lista Handelsstand (FLH).

Foreningen er organisert med et årsmøte som øverste myndighet, og et styre. Farsund og Vanse har hver sine markedskomiteer. Disse komiteene har ansvaret for en god del arrangementer i løpet av året, som for eksempel:

· Kaperdagene
· Kapersjøslag
· Vekterordning
· Service overfor båtturister, gratis rundstykker, avis og informasjon
· Damenes Weekend på våren
· Høsttakkefest på Vanse
· Handelens Dag på Vanse
· Nissefestival i Farsund.
· Julearrangementer i Farsund og Vanse
· Store julegrantrær utplassert på sentrale steder.
· Granlenker med lyspærer i gatene i sentrum.

Samt små og store aktiviteter, som bidrar til å gjøre Farsund og Vanse til trivelige steder å handle.
Vi gir også økonomisk støtte til andre arrangementer, som for eksempel American Festival i Vanse.

Ellers koordinerer vi alt fra utvidet åpningstid ved arrangementer, samkjøring av annonsering, har kontakt med andre lag og foreninger/samarbeid ved arrangementer.
Og drifter et eget elektronisk gavekort for Farsund.

Handelsstandsforeningen lønner også en 50% sekretærstilling som sørger for møteinnkallelse og referater, medlemsinformasjon, kontaktperson internt og eksternt, koordinator under arrangementer, mottar og foretar muntlige/skriftlige henvendelser. Sekretæren samarbeider med regnskapsfirmaet og er også den som gjerne bringer medlemmenes saker videre i systemet.

Foreningen har 115 betalende medlemmer (2016).

Den årlige medlemsavgiften er kr. 2000,-. I tillegg kommer Markedsavgiften som blir beregnet ut i fra bedriftstype, årlig omsetning og beliggenhet.

Fra våren 2015 og fram til 1.februar 2019 var FLH en del av Farsund 365 AS, som er næringsselskapet i Farsund.
Som vi eier sammen med Farsund Kommune og Farsund Næringsselskap AS.
Mer info om selskapet finner du her: www.farsund365.no