Offisiel webside for Farsund og Lista Handelsstand

avis
fb
trunken
expert
nordea
rederiet

Severdigheter

Bøensbakken

020706em892
BIG-Utsikt%20innover%20Framvaren

Bøensbakken

turistkart%20turisten%20b%C3%B8ensbakken
Fra Hanesund går veien på en gammel grusvei langs sjøen. Straumen bro er en over 100 år gammel svingbro som fortsatt er i drift.
Veien går videre langs en kanal og gjennom et naturreservat med fredet eikeskog. Legg merke til stabbesteinene langs veikanten.
Denne veien er Vest-Agders lengste og best bevarte med slik tidstypisk steinsetting.
Turen fortsetter langs fjorden Framvaren, som er en unik terskelfjord i verdenssammenheng, med dybde på rundt 180 meter.
Ferdelsveien i gamle dager, fra Farsund og vestover, gikk inn Framvaren, til lands over Listeid innerst i fjorden og videre sjøveien til Flekkefjord.

Bøensbakken er en del av den gamle kjøreveien mellom Farsund og Sande i Herad, bygget i 1899-1904, stengt som kjørevei i 1965 og restaurert som turvei i 2004/05 med tilskudd fra Norsk Vegmuseum. Dette er Farsund Kommunes 1000-årssted. Veien følger den stupbratte fjellsiden på en fjellhylle og er noen steder sprengt inn i fjellet. En vakker steinsatt stikkremme og flere avløp i stein, sørger for at regnvann ledes bort fra veien.

På toppen av Bøensbakken følges Kjerringdalen nedover mot Sande og Herad. 
BIG-Boensbakken_261008_4286